Pravila in pogoji nagradne igre “Velika otvoritvena nagradna igra – Police”

Pravila in pogoji nagradne igre “Velika otvoritvena nagradna igra – Police”

 1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri “Velika otvoritvena nagradna igra – Police”.

Organizator nagradne igre: Planeta d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka: 5592267000, davčna številka:  74697706 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 05. 11. 2017 do 27. 11. 2017, do desete ure zjutraj . Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre “Velika otvoritvena nagradna igra – Police” (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija blagovne znamke Police in prenovljene Optike Clarus BTC City Ljubljana na družbenem omrežju Facebook.

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre, to so zaposleni v podjetju Planeta d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

 1. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo z objavo komentarja (odgovor na vprašanje, ki ga zastavi organizator) in z “všečkanjem” fotografije, pod katero se nahaja nagradno vprašanje. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki komentirajo in “všečkajo” fotografijo tekom trajanja nagradne igre (čas trajanja je naveden v 1. točki Pravil in pogojev nagradne igre “Velika otvoritvena nagradna igra – Police”). Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

 1. Nagrade

1. nagrada – 1x sončna očala Police po lastni izbiri nagrajenca
2. nagrada – 1x slušalke Police
3. nagrada – 1x športna torba Police
4.-8. nagrada – 1x majica Police

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. Nagrajenec nagrade ne more prenesti na tretje osebe.

Prva nagrada (1x sončna očala Police po lastni izbiri zmagovalca) je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator, ki zagotovi nagrado.

Ostale nagrade so vrednosti do 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrad pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

 1. Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Žrebanje bo potekalo dne 27. 11. 2017, s pričetkom ob 10.uri, na sedežu organizatorja nagradne igre. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed komentarjev, objavljenih pod objavo nagradne igre, naključno elektronsko izžrebalo 8 sodelujočih, ki izpolnjujejo zahteve 4. člena. Prvi izžrebani prejme 1. nagrado, drugi 2. nagrado in tako naprej. 

Nagrajenci bodo objavljeni v ponedeljek, 27. 11. 2017. Objavljeni bodo na Facebook strani Optike Clarus. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka na časovnici. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator pregleda vse objavljene komentarje in zadržuje pravico diskvalifikacije sodelujočega, če:

 • sodelujoči prekrši pravila;
 • sodelujoči ne odgovori na prošnjo organizatorja v roku 72 ur ali odda napačne podatke ali zaradi drugega razloga ni moč stopiti v kontakt z njim;
 • je njegov komentar žaljiv ali vulgaren, omenja znane osebe ali pa vsebina ni v skladu s slovenskim zakonom.
 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 3 dni posredujejo podatke, potrebne za podelitev nagrade.

Prevzem prve nagrade je možen izključno v Optiki Clarus BTC City Ljubljana. Ostale nagrade lahko nagrajenci prevzamejo v Optiki Clarus BTC City Ljubljana ali pa se jim jih pošlje po pošti, pri čemer pa organizator ne odgovarja za morebitne izgube ali poškodbe nagrad.

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook;
 • vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook;
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
 • nedostavljene pošiljke z nagradami;
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
 1. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so objavljena na spletni strani Optike Clarus v zapisku Pravila in pogoji nagradne igre “Velika otvoritvena nagradna igra – Police” ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem na linku http://www.clarus.si/zapisi/pravila-pogoji-nagradne-igre-velika-otvoritvena-nagradna-igra-police/.

 1. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani Optike Clarus v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradne igre in na Facebook strani Optike Clarus.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 05. 11. 2017

By | 26. 10. 2017|Zapisi|Komentarji so izklopljeni za Pravila in pogoji nagradne igre “Velika otvoritvena nagradna igra – Police”

Festival nakupov in zabave v Optiki Clarus BTC City Ljubljana

POZOR, Festival nakupov in zabave je pred vrati!

Ta vikend vas vabimo v Optiko Clarus BTC City Ljubljana, kjer vas pričakujemo s:
– 15% popustom* na vse izdelke,
– brezplačno kontrolo vida,
– brezplačnimi manjšimi popravili očal in
– priročnimi darilci ob nakupu!

Poleg tega pa vas v soboto pričakujemo tudi z:
– DJ programom,
– sveže pečeno pokovko
– in še kakšnim sladkim presenečenjem!

Veselimo se druženja z vami!

Se vidimo v Optiki Clarus!

* Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo.

By | 18. 10. 2017|Zapisi|Komentarji so izklopljeni za Festival nakupov in zabave v Optiki Clarus BTC City Ljubljana

Optika Clarus Nova Gorica praznuje!

Vabimo vas, da se nam pridružite na rojstnodnevnem druženju v Optiki Clarus Nova Gorica, v soboto, 21. 10. 2017.

Za vas smo pripravili:

– 15%* popusta na vse izdelke,
– brezplačno kontrolo vida,
– brezplačna manjša popravila očal,
– priročna darilca ob nakupu,
– pogostitev s penino ter drugimi dobrotami
– in še kaj!

Obiščite nas in se poveselite z nami!

Se vidimo v Optiki Clarus!

*Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo.

By | 17. 10. 2017|Zapisi|Komentarji so izklopljeni za Optika Clarus Nova Gorica praznuje!