predhodni zdravstveni pregledi

Predhodni zdravstveni pregledi

Pregled vsebuje:

  • Razširjen zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa
  • Osnovne antropometrične meritve
  • Osnovne laboratorijske preiskave: SR, hemogram, krvni sladkor, analiza urina
  • Dodatne laboratorijske preiskave: jetrni testi ali holesterol ( HDL,LDL,TG),
  • Testiranje vida na aparatu R22
  • EKG
  • Spirometrija (testiranje pljučnih fukcij)
  • Pregled kartoteke lečečega zdravnika
  • Zdravniško spričevalo
  • Izvid za preiskovanca

Pri osnovnem obdobnem pregledu se lahko ugotovijo indikacije za različna obolenja, zato je v tem primeru potrebno opraviti še dodatne preiskave oz. preglede, glede na medicinsko indikacijo ali zahteve posameznega delovnega mesta.

V primeru, da preiskovanec opravlja delo na višini , je potrebno zagotoviti dodatne preiskave medicine dela (okulist, VTG – preiskava za delo na višini, ADG – preiskava za delo v hrupu).