Pregled nošenja orožja

Pregled nošenja orožja

Navodila za zdravniške preglede ugotavljanja zdravstvene zmožnosti za nošenje orožja:

  • Naziv in opis delovnega mesta mora biti pravilen
  • zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja velja 5 let
  • zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika velja eno leto, v primeru neaktivnosti
  • pregledi se opravljajo na 36 mesecev (3 leta) oz. po potrebi tudi predčasno glede na med. indikacijo
  • psihološki pregledi na 5 let, lahko tudi prej če je potrebno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja se OBVEZNO POŠLJE UPRAVNI ENOTI, pri kateri je posameznik zaprosil za orožno listino. Zdravniško spričevalo naredimo v 3 IZVODIH ( en izvod gre v arhiv DCC-ja, en izvod na upravno enote, en izvod v podjetje)
  • če je varnostnik, ki nosi orožje na gradbišču, je potrebno narediti tudi VTG preiskavo
  • potrebno je natančno voditi evidenco ter arhivirati podatke

 

Kaj potrebujete za pregled?

  • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list);
  • zdravstveni karton vašega osebnega zdravnika , ki ga naročite pri njem vsaj en teden pred pregledom, ker mora biti le-ta na dan pregleda pri nas.